Pěvecký sbor Svatobor

Podobně jako u dětských sborů i smíšený sbor má v Sušici obrovskou tradici. Děti vyrostou, kluci odmutují a dětský sbor už navštěvovat nemohou, ale to zdaleka neznamená, že si už nemůžou zazpívat. Mohou pokračovat ve Svatoboru, kterému se bude věnovat tato kapitola.

www.svatobor.wz.cz

Historie Svatoboru se datuje od roku 1848, kdy byl založen spolek Slovanská lípa. Ten sdružoval muže s vlasteneckým cítěním. Jeho činnost byla však zakázána, a tak se scházeli pouze potají. Po pádu absolutismu se již nemuseli členové spolku skrývat, a tak byl roku 1860 oficiálně založen spolek Svatý Vácslav. Jméno dostal spolek po českém patronovi Svatému Václavovi. Tento spolek koncertoval nejen na půdě Salonu, kde měl svou první zkušebnu, ale i v hotelu Koruna, v Sokolovně, Lidovém domě a Měšťanské besedě. Jednou z nejvýznamnějších akcí byla účast na položení základního kamene číslo 14. Národního Divadla v Praze. Další událostí bylo "svěcení praporu zpěváckého spolku" v roce 1871. Byla to velká sláva. 1. národní slavnost v Sušici. Sešlo se zde na 15000 lidí. Pravidelně pak pořádal sbor dvě akademie ročně a ″Cecilské zábavy ″ (oslavy k svátku svaté Cecílie). Za první světové války byla činnost spolku pozastavena, protože většina mužů narukovala na vojnu.

V roce 1918 byl spolek Svatý Václav přejmenován na Zpěvácký spolek. Tento název neměl však dlouhé trvání a roku 1921 dostal jméno Svatobor, které mu zůstalo dodnes. Za svou existenci pořádal sbor nesčetně koncertů, oslav výročí, nechyběl ani na akcích pořádaných městem Sušice… (Zlomovým bodem v historii sboru bylo zatčení starosty spolku a města Jana Seitze v roce 1941). Před sborem se vystřídalo mnoho významných osobností, které měli obrovský význam jak pro soubor, tak i pro kulturní rozvoj v Sušici. Dnes je Svatobor neopomenutelnou součástí kulturního života v Sušici i okolí. Je často zván do zahraničí, účastní se různých festivalů a soutěží, každým rokem překvapí nějakou novinkou. Více o zájezdech, festivalech a soutěžích.

 

Zpívejte s námi…

 

Sbormistři Svatoboru

Václav Kratochvíl (1859-1864) - byl nejen spolkovým sbormistrem, ale také jeho předsedou. Skládal písně a hudbu k Pravdovým hrám. Je autorem písně, kterou sušičtí obyvatelé zpívali jako hymnu města Sušice. Jmenovala se ″ V údolí tom čarokrásném″.

František Gerner (1864-1894) - novým dirigentem Svatoboru se stal roku 1864. Absolvoval pedagogický kurz a varhanickou školu. 43 let pracoval jako učitel. Zároveň byl prvním ředitelem dívčí obecné školy.

Následovali sbormistři: V.Šafránek, K. Folberger, F.Slíva, D.Wünsch, J.Malý (1894-1909)

Václav Vavrýn (1909-1939) - v letech 1908-1939 byl učitelem na sušickém gymnáziu a poskytoval zde nepovinné hodiny zpěvu. Za jeho působení dosáhl sbor obrovského rozkvětu.

Josef Suchan (1936-1941 a 1945-1976) - do Sušice přišel roku 1934 a pracoval zde jako učitel a ředitel ZDŠ v Sušici Husovo náměstí Za jeho vedení koncertoval sbor ve Vodňanech, Písku, Volyni, Plzni, Kašperských Horách atd. V roce 1941 byl zatčen gestapem, ale po válce se před sbor vrátil.

František Citta (1941-1944) - zastupoval Josefa Suchana v době jeho zatčení gestapem. V Sušici působil jen krátce a to v letech 1941 - 1944, kdy zemřel. Byl to výborný pedagog a připravil několik žáků na konzervatoř. Příkladem je třeba jeho dcera Marta Cittová - Procházková.

Richard Schmidt (1945-1945) - nastoupil po smrti Fr. Citta a sbor vedl do doby, než se vrátil Josef Suchan, to znamená, že podle jeho taktovky se řídil sbor pouze rok. Byl učitelem hudby, ředitelem kůru, velmi dobře hrál na varhany, violu, housle, a byl zároveň i vynikajícím zpěvákem.

Josef Baierl (od roku 1976)

Smíšený pěvecký sbor Svatobor – prezident J. Hanusová, sborm. J. Baierl

 
 

Vyhledat