Muzeum Šumavy

21.8.2013   Kategorie: Cestování   autor: ČTK   vložil:    přečteno: 807x

   
 

Dostavěný historický objekt bývalé strážnice a přilehlé části městských hradeb, vše za 18 milionů Kč, otevřelo dnes ve svém areálu na náměstí v Sušici Muzeum Šumavy. Jde o jednu z z nejnáročnějších investičních akcí za několik desetiletí, řekl ČTK hejtmanův náměstek Jiří Struček (ČSSD). Další dva miliony korun stálo nové vybavení přednáškového a výstavního sálu. Stavby podpořil více než 12 miliony Kč Regionální operační program Jihozápad.

"Při rekonstrukci byl celý objekt muzea nově zastřešený, položili se nové podlahy v přízemí i v patře a byly obnoveny veškeré sítě. Instalace i sítě včetně topení v přízemí i v patře jsou vedeny podlahou, historický vzhled tak byl narušen jen minimálně," řekl. Při obnově fasád byly respektovány technologie a postupy používané ve středověku, současný vzhled tak přibližuje jejich možnou tehdejší podobu.

 

V přízemí zrekonstruovaného objektu vzniklo lapidárium a prostor pro menší výstavy. V patře je velký multifunkční sál pro výstavy, přednášky, koncerty a besedy. Nově je vybudované sociální zázemí, bezbariérové řešení a nezbytné vybavení plošinou pro imobilní návštěvníky. Zajímavou novinkou je nový přístup na ochoz hradeb, který se dosud otvíral jen výjimečně.

Dvůr muzea zůstal zachován v původní podobě, přibyly dva nové prvky - moderní propojovací objekt mezi stávající expozicí a opraveným objektem a zapuštěné noční osvětlení nádvoří a kašny. Podle Stručka určitě přilákají nové objekty další návštěvníky.

 

"Městské hradby, jejichž část prošla letošní rekonstrukcí, byly postaveny se souhlasem krále Jana Lucemburského v roce 1322. V 18. století se však, stejně jako v mnoha jiných městech, staly překážkou dalšího stavebního vývoje, a tak byly postupně bourány a dodnes se dochovala jen jejich torza," uvedla ředitelka muzea Zdeňka Řezníčková. Z hlavní hradební linie, která vedla v jihovýchodní části areálu muzea, se dochovalo schodiště na ochoz z první čtvrtiny 14. století a tři okna v úrovni prvního patra. Ve 30. letech 20. století byla tato část hradeb s přilehlým objektem bývalé strážnice a městského žaláře značně zpustlá. Proto se už tehdy objevily plány na jejich rekonstrukci, které se však nepodařilo zrealizovat, dodala. Kvůli dalšímu chátrání objektu bylo nutno v roce 1937 strhnout střechu a v roce 1955 i část kleneb.

Muzeu Šumavy funguje v Sušici 133 let. Při jeho založení byla muzea jen v Plzni a Českých Budějovicích. Prvních 50 let se sbírky stěhovaly, až v roce 1933 město uvolnilo renesanční dům na náměstí, který se upravoval do roku 1937. Rozvoj muzea nastal po druhé světové válce. V 60. letech 20. století se připojila muzea v Kašperských Horách a Železné Rudě a vzniklo muzeum zaměřené hlavně na sklářství a přírodu.

 

 

zpět

 
 

Vyhledat