PŘEHLED ČLÁNKŮ - Dění ze Sušice

Archív
 

Soutěž o pěkné ceny k 700. výročí narození Karla IV.

8.3.2016 

K výročí 700. Narození Karla IV. vyhlašuje pod záštitou starosty města Bc. Petra Mottla SUŠICKÉ KULTURNÍ CENTRUM - SIRKUS, P.O výtvarnou soutěž s názvem: Díky, králi! Soutěž je určena především žákům základních škol a studentům středních škol a učilišť. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích 1. kategorie     žáci 2. stupně ZŠ a jim odpovídající studenti víceletého gymnázia 2. kategorie     studenti SŠ, SOŠ a SOU.   Výtvarná soutěž – forma – volná (malba, kresba, grafika, objekt + fotografie)                               Pravidla soutěže: Každé dílo musí být čitelně označeno následujícími údaji: - jméno a příjmení autora, - název díla, - věková kategorie, - kontakt (pošta, e-mail/ telefon) - škola, v rámci které dílo vzniklo. Díla bez těchto údajů nemohou být do soutěže zařazena. Do soutěže je možno zařadit pouze díla, která nebyla dosud oceněna v žádné jiné soutěži. Díla můžete zasílat buď poštou, nebo elektronicky v běžně užívaných formátech. Obálku označenou heslem "K.IV. 700" zasílejte na adresu: SUŠICKÉ KULTURNÍ CENTRUM - SIRKUS, P.O.Příkopy 178, 342 01 Sušice nebo elektronicky na email: bibzova@kulturasusice.cz do 30. 4. 2016.   Autoři oceněných prací budou o výběru informováni e-mailem do 7. 5. 2015, informace o výsledcích budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách Gymnázia Sušice a Sušického kulturního centra, p.o.   Výsledky soutěže budou oficiálně vyhlášeny při slavnostní vernisáži nejlepších prací v Galerii Sirkus 13. května 2015. Oceněno budou 3 nejlepší práce z 1. a 2. kategorie.   Zaslaná díla se nevracejí. Sušické kulturní centrum, p.o. si vyhrazují právo se zaslanými díly volně disponovat (kromě prodeje či jiného zhodnocení) a využít je pro publikační a jiné účely ve sdělovacích prostředcích, vystavovat je apod., vždy však s plným uvedením jména autora. Účastí v soutěži a zasláním soutěžního díla vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail pro účely této soutěže. Organizátor je oprávněn tato pravidla kdykoli změnit. V takovém případě pozbývá účinnosti předcházející znění pravidel a soutěž se řídí změněnými pravidly. Každý soutěžící nebo jeho zákonný zástupce bere na vědomí, že zasláním díla do soutěže projevuje souhlas s těmito podmínkami.       Souhlas s uveřejněním osobních dat a prací v rámci literární a výtvarné soutěže „Díky, králi!“ Dávám souhlas s pravidly soutěže a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů i se zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail pro účely této soutěže. Dále poskytuji souhlas s uveřejněním svých prací a jejich využitím pro publikační a jiné účely ve sdělovacích prostředcích, pro výstavní účely apod., vždy však s plným uvedení jména autora. Písemný souhlas bude přiložen ke každé práci. Za nezletilé souhlas vyplní a podepíše jejich zákonný zástupce. Jméno a příjmení..................................................................................................................................... Adresa ................................................................................................................................................... Telefon …………………………… E-mail……………………………………………………. V…………………………… dne………………………………….. Podpis ………………………………………..

 
 

12.4. Čína a tai-chi

8.3.2016 

Čína a tai-chi S Karlem Trnavským navštívíme Peking - Zakázané město, Wudanské hory (vznik Taoistického učení), Chentjagou (vesnice kde vzniklo Taj-chi), Yao Zuo (největší soutěž v Taj-chi na světě), Klášter Shaolin (kolébka čínského bojového umění), Luoyang (jeskyně tisíce Budhů), Changzhou (čínská perla/jižní Čína/-tato oblast je proslulá světoznámým čajem Dračí studna) a Shanghai (centrum obchodu). Bojové umění tai-chi předvede Radek Kolář, který je výkonným řiditelem pražské Taj-chi akademie, osobním žákem mistra Zhu Tiancai, v Yao Zuo získal na soutěži několikrát nejvyšší ocenění.

 
 

3.3.2016 17,30 Jak se chovají jeleni na Šumavě?

29.2.2016 

Pavel Šustr povypráví o jelenovitých savcích na Šumavě v sušickém kině.   Jeleni na Šumavě i po desítkách let většinou dodržují hranice, které za minulého režimu vymezily elektrické dráty železné opony. Zatímco čeští jeleni převážně končí na linii bývalé železné opony, jeleni z Německa dodnes využívají území do českého vnitrozemí až po místa, kde dříve dráty vedly a kde mohli i tehdy v klidu pobývat. Zjistil to několikaletý výzkum jelenovité zvěře na Šumavě. Desítky jelenů a srnců měly speciální obojky, které umožňovaly jejich satelitní sledování, řekl novinářům šéf výzkumu Pavel Šustr. "Věrnost území pochází z toho, že jedinci jsou v prvním roce svého života se svou matkou, ta je naučí území využívat způsobem, který si už pak většinou osvojí a chovají se stejně," vysvětlil. Část jelení populace je podle pozorování usedlá, část více migruje. Projekt telemetrie, tedy satelitního sledování, trval na Šumavě od roku 2005 do roku 2011 a vědci za tu dobu dali v Čechách obojky 50 jelenům a asi 60 srncům, v Německu mělo obojky 50 jelenů a na 150 srnců. Šumava je díky své celistvosti jedno z posledních míst střední Evropy, kde velcí savci mohou přirozeně žít a migrovat a kde je tak možné podobný výzkum v takové míře uskutečnit. Jeden jelen nosil obojek kolem tří let, satelit přitom každou hodinu zaměřoval jeho pozici podle GPS souřadnic. Kromě toho obojek zaznamenával každých pět minut aktivitu zvířete. Na Šumavě žije v létě na 1800 jelenů evropských, v zimě, kdy část zvířat migruje, je to zhruba polovina. Protože zde téměř nemají přirozené nepřítele, neboť rys je loví minimálně, populaci před přemnožením udržuje člověk odstřely. "Jeleni se naučili využívat krajinu tak, že každý rok se vracejí na stejná místa, mají své stálé teritorium," uvedl Šustr. U jelena je na Šumavě domovský okrsek, tedy území, na němž se pohybuje za potravou, rozmnožováním a péčí o mláďata, v průměru kolem 60 kilometrů čtverečních, u laní asi poloviční. Srnci mají menší teritorium v jednotkách kilometrů čtverečních. Jeleni se vydávají i na delší pochody - před zimou deset až 15 kilometrů, v době říje i víc. "Například jelen Radek v době říje přešel ze Strážného až do oblasti Smrčiny, to je asi 20 kilometrů," řekl Šustr. Dlouholeté monitorování pohybu a aktivity jelenů a srnců v národním parku přineslo vědcům i správcům parku cenné informace o zvycích a velikosti teritorií těchto zvířat. Odborníkům to pomáhá nejen lépe poznat jejich život, ale třeba také sledovat, jak může jejich pohyb a případné okusování výhonků stromů a semenáčků ovlivňovat skladbu lesa. Podle Šustra si sice jeleni vybírají otevřenou krajinu či území po větrné či kůrovcové kalamitě, ale ani v nejcennějších partiích parku velké škody okusováním nepůsobí. V létě dávají přednost bylinné potravě, navíc v okusování mladých stromků rostoucích v kalamitních územích jim přirozeně brání popadané kmeny. V zimě se z nejvyšších partií, kde většinou bývá vysoká vrstva sněhu, stahují do nižších poloh, vysvětlil vědec. V zimě se zdržují v přezimovacích obůrkách, které jsou jediným místem v parku, kde člověk jeleny přikrmuje. Výsledky pozorování shrnuje nová kniha Jelenovití na Šumavě, která v těchto dnech vychází.

 
 

Divadelní představení Brejle (6.3.2016 kino Sušice)

23.2.2016 

Komedie Jiřího Císlera BREJLE opět na scéně     Co o komedii Brejle říká mladá herečka Natalie Urválková?               Bylo mi velkým potěšením spolupracovat s tak skvělou a nápaditou režisérkou a herečkou Danou Bartůňkovou. Spolupráce s ní se stane nezapomenutelným zážitkem. Samozřejmě pozitivním. :)             Když se mi text Brejlí dostal do rukou poprvé, vytřeštila jsem oči a spadla mi brada nad 7stránkovými monology, které úplně vyšly z módy. Když jsme však monology i celou hru seškrtali a uvedli do současnosti, zjistili jsme, že se vlastně kromě jmen v době Jiřího Císlera a současnosti zas tak moc nezměnilo.             Následné zkoušení bylo bezvadné. S kolegou Filipem Müllerem jsme blízcí přátelé už od dob studií na konzervatoři, takže jsme se podle toho taky na zkouškách vyřádili. Nebudu však říkat, že šlo všechno jako po másle. Hra je pouze o 2 hercích a s tím jsme neměli ani jeden zkušenosti. Byl a je to pro nás pro oba vcelku hodně velký oříšek. Když jsme však o děkovačce viděli smíchem uplakané oči diváků, přesvědčilo nás to o tom, že se nám snad tuto „vlajkovou loď“ komedií Jiřího Císlera opět vynést na povrch povedlo.   Kde v současné době působíte?               V současné době působím v Metropolitním divadle Praha, kde účinkuji právě v divadelní hře „Brejle“ a hře od Christophera Duranga „Nevyléčitelní“. Dále účinkuji v Divadelní společnosti Julie Jurištové v pohádkách „Princezna se zlatou hvězdou na čele“ a „O medvědu Ondřejovi“ a v neposlední řadě v divadelní společnosti Aqualung v Divadle Járy Cimrmana „Muži ve zbrani“ od Terryho Pratchetta.   Co Vás přivedlo k herectví?               K divadlu mám blízko už od svých 6 let, kdy jsem se nevěnovala herectví, ale baletu. Z koníčka se postupem času stal závazek, který mi změnil celý život. V 11 letech jsem nastoupila na Taneční konzervatoř hl. m. Prahy, kde jsem se baletu začala věnovat profesně. Po pár letech jsem si uvědomila, že mi duše táhne trošku jiným, ale ne zas tak vzdáleným směrem, a to k herectví. V 15 letech jsem byla přijata na Pražskou konzervatoř, obor herectví, kde jsem předloni absolvovala. A řemesla se držím dodnes.   Jaký máte vztah k našemu městu?               Chacha, to je otázka přímo na mě. Je to 8 let, co můj otec Lubomír Brabec s maminkou koupili chalupu v Čepicích. Tatínek se do kraje tak zamiloval, že se tam prakticky odstěhoval. Asi po dvou letech, co jsme měli chalupu, koupili chalupu babička s dědou v Kolinci a následně se tam také přestěhovali. A tak jsem na obě chalupy začala často jezdit, poznávat kraj a hlavně báječné lidi s tak obrovským srdcem, že mi to přišlo až neskutečné. Až pak jsem zcela pochopila, proč se táta odstěhoval z Prahy. A přestěhování z Prahy na Šumavu se stalo i mým snem. Jen málokdy se stane mít tak báječné sousedy a kamarády z vesnice, jako máme my.               Jak nejraději trávíte svůj volný čas?               Svůj volný čas nejraději trávím, pokud se to povede, právě na Šumavě. Za jakéhokoliv počasí je tam báječně. Miluji zimní sporty, Špičák a Arber, v létě ledovou Otavu, i když letos teda moc ledová nebyla, vůni a šum lesa. V dešti mám ráda zase si zalézt ke krbu a číst pěknou knížku. Můj volný čas je opravdu různorodý, ale nejlépe strávený je s mou milovanou rodinou. A lahví vína, samozřejmě. :)   Jaké máte plány do budoucna?               To bych taky ráda věděla, co mě čeká. Myslím, že člověk může plánovat cokoliv a nakonec může být všechno úplně jinak, protože to má přece život rád.   Kde hrajete komedii Jiřího Císlera Brejle?               Premiéru jsme měli v Praze v divadle Na Perštýně. Jezdíme s ní po divadlech a kulturních domech po vlastech českých. Právě teď 6. března budeme hrát tady v Sušici a pak nedaleko od ní v Kašperských Horách 26. března. Už se na vás na všechny moc těšíme :-)

 
 

Sušický Tajtrlík 15. 3. 2016

18.2.2016 Jitka Doubravová

Jedná se o oblastní festival dětských divadelních, recitačních a loutkářských kolektivů z Pošumaví, který je zároveň postupovou přehlídkou s výběrem do krajského kola, který pod názvem Tartas, proběhne 15. - 17.dubna v Dobřanech. Součástí festivalu je také povídání pozvaných odborných lektorů s vedoucími souborů o odehraných představeních.

 
 

Video z reprezentačního plesu...

4.2.2016 

Koukněte se, jaké to bylo na 16. reprezentačním plesem města Sušice...https://youtu.be/UFRW_hVe67g

 
 

Staňte se soutěžícími či porotou na farmářských trzích 2016

3.2.2016 

Termíny farmářských trhů 14. května 2016 - Soutěž: "O nejlepší regionální pivo" 11. června 2016 - Soutěž: "O nejlepší šumavský lívanec" 9. července 2016  - Soutěž: "O nejlepší ovocné knedlíky" 6. srpna 2016  - Soutěž: "O nejlepší rizoto" 17. září 2016 - Soutěž: "O nejlepší bramborový pokrm" 15. října 2016  - Soutěž: "O nejlepší zabijačkovou pochoutku"   Kontakty   Rezervace prodejního místa / stánku Ing. Zuzana Sedlecká e-mail: zsedlecka@mususice.cz tel.:  376 540 211   Program farmářských trhů, kontaktní osoby na místě Ing. Tomáš Zelený, Ph.D. e-mail: tzeleny@zoo-veterina.cz tel.: 602 156 008   Ing. Markéta Bibzová e-mail: bibzova@kulturasusice.cz tel.: 724 542 337  

 
 

Pro velký zájem přidána Lída Baarová 7.2.2016

1.2.2016 

  ZMĚNA PROGRAMU     LÍDA BAAROVÁ   PRO VELKÝ ZÁJEM PŘIDÁVÁME PROJEKCI FILMU LÍDA BAAROVÁ   7. 2. 2016 OD 17:00 hod. Již nyní je možné rezervovat si vstupenky na www.kinosusice.cz Tímto dochází ke změně v únorovém programu kina Sušice, kdy se ruší pohádka Jo Nesbø: Doktor Proctor a prdící prášek.

 
 

Slavnostní otevření multifunkční sportovní haly v Kašperských horách

29.1.2016 Jindřich Beneš

Město Kašperské Hory Vás srdečně zve na slavnostní otevření multifunkční sportovní haly. Přijďte strávit sportovní dopoledne aktivně. V rámci otevření je pro vás připraven zajímavý program a možnost vyzkoušet si všechny dostupné sporty zcela zdarma. Provoz haly bude navíc celý víkend také zdarma. Sporťáci, těšíme se na Vás.

 
 

MALINA BROTHERS PŘEDSTAVÍ V SUŠICKÉM KINĚ NOVÉ ALBUM

10.12.2015 Markéta Bibzová

Když bratři Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá Tráva), kytarista Pavel (Žalman a spol.) a houslista Pepa (Monogram) před několika lety vyslyšeli přání fanoušků a založili kapelu Malina Brothers, do které přizvali kontrabasistu Pavla Peroutku (Spirituál Kvintet), vypadalo to na jednorázový projekt.

 
 

„Překvapení na Otavě – 1. vodní galerie v ČR“

7.12.2015 Markéta Bibzová

Trošku více o projektu     Vytvořením 1. vodní galerie v České republice chceme kreativním způsobem poukázat na krásu našeho města, na nevyužívané aspekty veřejného prostoru, možnosti aktivního trávení volného času a zároveň ochranu životního prostředí. Chceme rozproudit komunitní život v Horažďovicích a kreativně tak podpořit vznik komunity nové. Můžeme se těšit třeba na závěsné objekty, zvonkohry, Stone building, Moss Art či dřevěné sochy. Celým městem protéká řeka Otava, která městu dodává patřičnou atmosféru. Právě ona je výrazným prvkem našeho města nejen díky velkému zájmu vodáků, ale také díky své významné minulosti – zlatonosná a perlonosná Otava - proto chceme využít právě ji, volným plynutím spojuje celé město. Do projektu bude zapojena laická veřejnost spolu s profesionály. Půjde o občany města Horažďovice a další zájemce, odborníky, umělce a specialisty z blízkých oborů. Nabídneme tak velkému množství lidí odlišný pohled na prostředí, ve kterém žijeme, ukážeme jeho skrytý potenciál a umožníme propojení několika zdánlivě odlišných světů.  Nabídneme obyvatelům městečka i dalším zájemcům tematicky zaměřený program týkající se Land Artu, přírodní architektury, životního prostředí, komunitního života, aktivního občanství, využívání veřejného prostoru, kreativity apod. především formou přednášek,seminářů, výstav, workshopů a filmů. Vyvrcholením bude právě samotná tvorba děl z přírodních materiálů na řece. Vodní galerie se tak stane zajímavým vlastnoručně vytvořeným objektem pro místní obyvatele, ale i pro stovky vodáků projíždějících tímto městečkem v letním období.  

 
 

10.12.2015 Společné zpívání koled se SIRKUSEM

3.12.2015 

Letos bude společné zpívání koled se SIRKUSEM! Zahrajeskupina Štreka a my s ní. Rozdají se pamětní listy a bude možnost ze zahřát teplými nápoji ve stánku, které tm budou připraveny. Začátek akce v 17,00 a v 17,30 si společně zazpíváme Nesem Vám noviny a Narodil se Kristus Pán,

 
 

Sušická Strýčkova Zahrádka pokřtí své dosud nejlepší album

3.11.2015 Matěj Beránek

Koncertů bandy hipíků z Strýčkovy Zahrádky jsem zažil nepočítaně. Vždycky oscilovaly mezi pólem nezvláštního představení a naprostým bláznovstvím v podobě nepřetržitého třiapůlhodinového hraní pro kotel sušického Kloubu. Protože ale tentokrát kluci hráli v pražském klubu, kam prostě stovky lidí na kapelu ze Sušice nepřijde, očekával jsem spíše výkon blížící se prvnímu pólu.  

 
 

12. 11. 2015

2.11.2015 Markéta Bibzová

V prostorách sušického kina proběhne dne 12.11.2015 přednáška fotografa Vladislava Hoška s projekcí snímků pořízených na Šumavě. . 

 
 

Strýčkova Zahrádka vyráží na tour!

22.10.2015 Jan Ptáček

Strýčkova Zahrádka vyráží na tour!   Ano je to tak, při příležitosti vydání vlastního alba Pluto ]. kapela Strýčkova Zahrádka obrazí několik měst republiky, aby potěšila uši příznivců progresivního rocku. Nečekej žádný vypalovačky o třech akordech a staženém beatu. Je o nás známo, že si libujeme v kombinaci několika hudebních stylů. Důkaz místo slibů najdeš na našem novém CD. Chceme a můžeme se pochlubit tím, že například ve 14-ti minutové písni Rozmolekuluju najdeš prvky popu, rocku, rapu, metalu i jazzu. Abychom podbarvili některé atmosferické chvíle, uslyšíš třeba kalimbu, citeru nebo steel kytaru. Co se týče hudební techniky, hrajeme si i s takovými harmonickými specialitami, jako je pentatonika či dodekafonie. Tudíž na koncertech se posluchačsky nudit určitě nebudeš. Proto tě prosíme, abys obětoval ty dvě hodinky všedního života a potěšil se nevšedním zážitkem. Třeba tě dohoní zvědavost - zatoužíš poslechnout si něco “jinýho”. Můžeš si připomenout i starý fláky, který v playlistu určitě nebudou chybět. Prostě nezevluj doma a pojď lovit!   Pluto ]. si zaslouží dva křestové koncerty! První se uskuteční v našem jižním oblíbeném klubu Highway 61 v Českých Budějovicích přesně 27.10. od 20:00. Krom klasické sestavy, Strýčkova Zahrádka a Futrály, se můžeš těšit na novou formaci Humra a Ptáka - Grenade man.  Křest druhý - dvojitý, tedy pro mateřskou Sušici významný, odehrajeme 7.11. v Tradičním Kloubu. Nebudeme sami, kdo pokřtí novou placku, přidá se k nám duo Ministark, aby světlo světa mohlo spatřit jejich CD Pnutí.    Podzim je sám o sobě dost psychedelickej a my jen přispíváme svojí špetkou do mlýna. Neustále věříme v onen význam samotného turné. Když jako cirkusáci objíždíme se svým šapitó všechny kouty světa a chlubíme se novejma věcma. Rozpumpováváme/rozplakáváme davy. Navozujeme absurdní/ojedinělou atmosféru. Potřebujeme to magický spojení mezi hráčem a divákem. Ta nespoutaná energie, která se valí z beden ven je jenom pro vás!   Tak to pojď směle zažít, přijedem ti skoro až do baráku:   22.10. / Praha - The MayHems / klub Freemasonic 24.10./ Domažlice - PROST / klub Moskyto bar 27.10./ České Budějovice - Grenade Man a Futrály / klub Highway 61 = KŘEST č.1 29.10./ Plzeň - Rusty Strings /JAM klub 31.10./ Karlovy Vary - Bendover / klub CRUX 7.11./   Sušice - MiniStark - Bendover / klub Tradiční kloub - KŘEST č.2 13.11./ Klatovy - Zoey / Kulturák 20.11./ Kašperské Hory - Grenade man a Retro Pub / Horský Klub    UP UG UP!

 
 

29. 10. 2015 Kaleidoskop s Janem Rejžkem

22.10.2015 Markéta Bibzová

po mnoha letech jsem se rozhodl obnovit svůj poslechový klubový pořad Kaleidoskop Jana Rejžka, který volně navazuje na programy, které jsem připravoval za minulého režimu po celé republice.         Trvá 2-2½ hodiny a sestává z následujících částí:   1. půlka: - Ukázky z domácí tvorby, která žel takřka nezní v rozhlase veřejnoprávním, natož komerčním (např. alternativní kapely jako Zrní, DVA, Květy, Jananas, Yellow Sisters, Sestry Steinovy, ale též Markéta Irglová, Tomáš Hanák, Jiří Konvrzek, Petr Lutka aj.) - Výročí týdne (aktuální vzpomínka či miniprofil právě zesnulé osobnosti hudebního světa, nebo naopak oslava narozenin) - Zámek hrůzy (připomenutí největších „perel“ strašidel normalizačního popu, která se kupodivu vracejí…) - Nepovinná četba - upozornění na zajímavý knižní titul v záplavě novinek, jež vycházejí - Historický kalendář (téměř každý den je nějaké zajímavé hudební výročí, takže pro uvedení do souvislostí a konstatování, jak čas letí…)   O přestávce mohou návštěvníci napsat na připravené lístečky dotazy všeho druhu, které se během druhé poloviny vynasnažím zodpovědět.   2.půlka: Letem světem- aneb průřez nejzajímavějšími zahraničními alby poslední doby a nejpestřejšími styly a žánry, takže namátkou:   - africká hudba (např. Staff Benda Bilili, Amadou a Mariam, Baaba Maal aj.) - irský folk (The Chieftains, Kate Rusby aj.) - klezmer (Klezmatics, Brave Old World aj.) - evropská etnická hudba (Le Assurd, Warsaw Village Band aj.) - americký folk (Carolina Chocolate Drops aj.) - latinsko-americká a kubánská hudba (Joaquín Diaz, Cachaito Lopez aj.) - žánrově nezařaditelní zpěváci a písničkáři (Frank Ocean, Emeli Sandé, Sufjan Stevens, Magnetic Fields aj.) - objevy anglo-americké rockové scény (Jack White, The Black Keys, Alt-J. aj) - a ovšem ukázky z kvalitních novinek nestárnoucích veteránů formátu Boba Dylana, Roberta Planta či Leonarda Cohena…

 
 

13. 11. 2015 Nezmaři se Svatoborem

22.10.2015 Markéta Bibzová

Skupina byla založena v lednu 1978, zakládajícími členy kapely byli: Zdeněk Hejkrlík, Zdeněk Svoboda, Luboš Hrdlička a Pavel Zajíc. V roce 1981 se skupina poprvé probojovala do celostátního finále Porty. Zde ještě nezaznamenala výrazné úspěchy, ale vstoupila do širšího povědomí příznivců české folkové scény. Ve stejném roce se skupina zúčastnila folkového festivalu Letokruh v Českém Krumlově.   V roce 1982 skupina získala ocenění Malá Porta, která byla udílena novým nadějným skupinám. A v následujícím roce 1983 již získala jednu z hlavních cen Porty. Hlavní cenu potom skupina získala ještě v roce 1984, a poté se rozhodla již v dalších ročnících nesoutěžit.   V roce 1988 skupina dostala první nabídku na vydání LP desky, která vyšla s názvem „Nezmaři“. V té době byla skupina stále amatérská, členové měli své zaměstnání a hraní brali jen jako zábavu. Tehdejší zpěvačka Lenka Slabá chtěla ale nastoupit profesionální dráhu a rozhodla se přijmout nabídku skupiny Spirituál kvintet. Změna byla provedena na Svojšickém slunovratu v roce 1989, kde byl přestup panem Jiřím Tichotou potvrzen.   Od roku 1993 hraje profesionálně a věnuje se koncertování naplno. V roce 2000 skupina několikrát hrála v zahraničí, ale dává stále přednost domácímu publiku, kde není problém s jazykovou bariérou.

 
 

24.10.2015 Jazz bez hranic v Sušici

12.10.2015 

Přijďte 24. 10. 2015 do Tradičního kloubu si poslechnout jazzovou hudbu v česko-německém složení. Začátek od 21,00. Koncert uspořádaný v rámci akce "Jazz bez hrnic".

 
 

12. 10. 2015 Cestovatelské přednášky pokračují Havají

5.10.2015 Markéta Bibzová

Cestovatelské přednášky pokračují, tentokrát se podíváme s Petrem Nazarovem na Havajské ostrovy! 

 
 

Pavel Horejš vydává svoji vlastní píseň „VENUŠE“

29.9.2015 Petr Píka

Pavel Horejš, frontman kapely Volkmen, vydává svoji vlastní píseň „VENUŠE“ Je tomu týden a pár dní, kdy se frontman kapely Volkmen Pavel Horejš rozhodl vydat svoji sólo píseň Venuše. Tato píseň vznikala poměrně dlouhou dobu a je za ní vidět kus odvedené práce. Kromě Pavla Horejše můžete na nahrávce slyšet zpěvačku Annu Hejdukovou. Jejich společně zpěvy dohromady vytvářejí líbivý celek, který působí velice příjemným dojmem. O samotné kvalitě písně svědčí samé pozitivní ohlasy na internetových kanálech Facebook a Youtube. Stále se rozrůstající fanklub Pavla Horejše a kapely Volkmen přivítá i Vás. Již za první týden Venuši vidělo přes 1500 lidí a stále další rychle přibývají. Pavel Horejš byl také s touto písní pozván na rozhovor do studia TV Óčka, kde hovořil právě o vzniku a tvorbě písně, videích, které natáčí, kapele Volkmen a vousech. Sama píseň Venuše je o nenaplněné lásce a touze. Při jejím poslechu uslyšíte kromě akustické kytary také klávesy, syntetizátory a samply, které dohromady znějí harmonicky. Celá píseň je velice povedená a kdo ví, možná ji brzy uslyšíme z rádií. Na Venuši se můžete podívat na Pavlových stránkách:                                                Youtube: https://www.youtube.com/c/pavelhorejs                                                Bandzone: http://bandzone.cz/pavelhorejs                                                Facebook: https://www.facebook.com/pavelhorejscz                                                Instagram: https://instagram.com/pavelhorejs                                                Twitter: https://twitter.com/pavelhorejs                                                Google +: https://plus.google.com/+PAVELHOREJŠ   Autor: Petr Píka

 
 

<<  <  5  6  7  8  9  10  11  12  13  > >>

Archív
 
 

Vyhledat