Kalendář akcí

Postavení žen z Plzeňska na přelomu 19. a 20. století v českém a evropském kontextu

   

7.3.2018 - 17:30
Knihovna Sušice

 
Druhá polovina 19. a počátek 20. století reprezentovaly dějinnou éru plnou nevratných kulturních, sociálních, právních a politických změn. Šlo o dobu úzce spjatou s takzvanou ženskou otázkou,
projevující se mimo jiné snahou o participaci něžného pohlaví ve veřejném životě a pokusy o změnu tradičního konceptu vnímání ženy coby matky, věřící, manželky, hospodyně a vlastenky. Přednáška obsáhne nejen témata takzvaného fenoménu Tří K (Kinder, Küche, Kirche), ale rovněž ženy jako pachatelky či oběti trestné činnosti a sexuálního objektu.
 
 

Vyhledat