Kalendář akcí

Hlasový workshop

   

13.5.2018 - 09:00
Prostor Sušice (Letiště)

 
Workshop je veden zkušenou hlasovou lektorkou Mirkou Novak, sušickou rodačkou, která pravidelně navštěvuje USA ve snaze načerpat nové poznatky v oblasti jazzu, soulu, blues nebo latiny. Workshop je zaměřen na nové způsoby práce s pěveckým kolektivem, je kladen důraz na interpretaci a celkový výraz.
Za den se zpěváci naučí vícehlasou píseň, vyzkouší si práci s dynamikou, frázováním textu a rytmu typického pro swing.
 
 

Vyhledat