Kalendář akcí

Město bez židů - projekce němého filmu z roku 1924

   

22.11.2017 - 19:30
Kino Sušice

 

Film Město bez Židů natočený rakouským filmovým režisérem Hansem Karlem Breslauerem byl celá desetiletí – až do znovuobjevení neúplné kopie v Nederlands Filmmuseum v roce 1991 – považován za ztracený. Město Utopia prožívá krizi, pobouření lidu roste a starosta vidí jediné řešení: vyhnat Židy. Tato znepokojující politická vize, která spatřila světlo světa v roce 1924, je nejvýznamnější němý film rakouské kinematografie. Město bez Židů, natočené ve Vídni v době rozmachu antisemitismu a nacionalistického nebezpečí, bude promítnuto v sušickém kinosále s živým hudebním doprovodem Orchestru BERG. Toto špičkové těleso již celou řadu let přivádí na českou hudební scénu inovativní, ale zároveň divácky atraktivní projekty kombinující současnou hudbu s tancem, filmem a divadlem. Novou hudbu k filmu složil skladatel Petr Wajsar.

Projekce němého filmu s živou hudbou se uskuteční v rámci programu mezinárodní konference "Fenomén venkovských Židů" organizované Spolkem přátel Muzea Dr. Šimona Adlera u příležitosti 20. výročí založení Muzea Dr. Šimona Adlera na Dobré Vodě u Hartmanic. 

 

Akce se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. 

 
 

Vyhledat